Camp Song

Thursday (602)

Stovyklos Daina (Camp Song)

Žodžiai: Danutė Musteikytė-Rankis // Muzika: Dainius Vaičekonis

Vasaros stovykla, mūsų mylima (Summer camp, we love you)

Vasaros stovykla, mes su šypsena (Summer camp, we are smiling)

Laužas ir mankšta, ir rankų darbai (Campfire and exercise, and handicrafts)

Kyla mūsų šūkiai stipriausiais balsais (We shout our cheers out loud)

Mes žygiuojam, žygiuojam smagiai (We are marching, marching, having fun)

Mes dainuojam, dainuojam linksmai (We are singing, singing happily)

Mes žygiuojam, žygiuojam smagiai (We are marching, marching, having fun)

Mes dainuojam, dainuojame linksmai! (We are singing, singing happily!)

Vasaros stovykla, mūsų mylima (Summer camp, we love you)

Vasaros stovykla, mes su šypsena (Summer camp, we are smiling)

Vasaros stovykla, mūsų mylima (Summer camp, we love you)

Kad Lanko stovykla gyvuotų visada (May Lankas camp go on forever!)

Mes žygiuojam, žygiuojam smagiai (We are marching, marching, having fun)

Mes dainuojam, dainuojam linksmai (We are singing, singing happily)

Mes žygiuojam, žygiuojam smagiai (We are marching, marching, having fun)

Mes dainuojam, dainuojame linksmai! (We are singing, singing happily!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
%d bloggers like this: